Friday, 01/12/2023 - 07:03|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Giải thể trung tâm ngoại ngữ - tin học

Cơ quan ban hành Thái Bình
Số hồ sơ T-TBH-232518-TT
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức, cá nhân có văn bản xin giải thể trung tâm gửi tới Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo vì lý do nguyên nhân khách quan không thể hoạt động bình thường được; hoặc hết thời gian đình chỉ hoạt động mà trung tâm không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.
2. Bước 2 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đoàn thanh tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả thanh tra. Căn cứ kết quả thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm ra quyết định giải thể trung ngoại ngữ, tin học.
3. Bước 3 Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định
1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
2. - Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;
3. - Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội;
4. - Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.