Friday, 01/12/2023 - 07:34|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học

Cơ quan ban hành Thái Bình
Số hồ sơ T-TBH-232517-TT
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm có văn bản đề nghị đình chỉ hoạt động của trung tâm nộp tại phòng Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo; hoặc trong quá trình tổ chức, hoạt động nhà trường vi phạm các qui định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ, do cơ quan có thẩm quyền thanh tra kết luận.
2. Bước 2 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm.
3. Bước 3 Sau thời gian đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trở lại. Trong trường hợp chưa cho phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo cho trung tâm biết rõ lí do và hướng giải quyết.
4. Bước 4 Tổ chức, cá nhân nhận kết quả bằng văn bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo và Quyết định đình chỉ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định
1. Việc đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm ngoại ngữ, tin học được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
- Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;
2. - Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm.