Friday, 01/12/2023 - 06:52|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học:

Cơ quan ban hành Thái Bình
Số hồ sơ T-TBH-232514-TT
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
2. Bước 2 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tinh Thái Bình.
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
• Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
• Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.
3. Bước 3 Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định
1. - Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. - Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.