Friday, 01/12/2023 - 07:28|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sáp nhập, chia, tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp:

Cơ quan ban hành Thái Bình
Số hồ sơ T-TBH-232510-TT
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng đề án sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
2. Bước 2 Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ sáp nhập, chia, tách trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định.
3. Bước 3 Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định sáp nhập, chia, tách trung tâm. Quyết định được gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị được sáp nhập, chia, tách.
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC