Tuesday, 07/07/2020 - 03:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
17/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện chương trinh thanh tra, kiếm tra năm học 2017-2018, Sơ GD&ĐT tiến hành thanh tra cuối năm học tại các trường THPT công lập và phòng GDĐT các huyện, thành phố, tập trung vào một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
17/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Hướng dẫn số 61/HD-LĐLĐ ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018, Công đoàn ngành Giáo dục hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
17/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực