Saturday, 18/08/2018 - 22:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
 • Trần Văn Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Duy Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   (0363)847.531 - 0912.345768
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Huy Kiếm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   (0363)838.980
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lương Ngọc Chỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Mạnh Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Xuân Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: