Thursday, 21/10/2021 - 22:22|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Hà
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Thuộc về bộ phận 7
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Chuyên viên