Thursday, 21/10/2021 - 21:02|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Bình
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Phó trưởng phòng