Thursday, 21/10/2021 - 21:12|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mãn
Họ và tên Nguyễn Thị Mãn
Giới tính Nam
Chức vụ Cán bộ
Thuộc về bộ phận 5
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Cán bộ