Thursday, 21/10/2021 - 22:26|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Thông tin chi tiết:
Lê Hồng Sơn
Họ và tên Lê Hồng Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Phó trưởng phòng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Phó trưởng phòng