Thursday, 21/10/2021 - 20:49|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Thông tin chi tiết:
Phạm Văn Khoa
Họ và tên Phạm Văn Khoa
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách