Friday, 20/04/2018 - 02:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Thông tin chi tiết Phó trưởng phòng "Trần Thị Huyền"
Trần Thị Huyền
Họ và tên Trần Thị Huyền
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó trưởng phòng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết

Phó trưởng phòng