Thứ năm, 21/10/2021 - 21:40|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Huyền
Họ và tên Trần Thị Huyền
Giới tính Nam
Chức vụ Phó trưởng phòng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Phó trưởng phòng