Saturday, 08/08/2020 - 16:08|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Huyền
Phó trưởng phòng Trần Thị Huyền
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Phó trưởng phòng