Thursday, 21/10/2021 - 22:39|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Minh Tâm
Họ và tên Ngô Thị Minh Tâm
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Chuyên viên